PSYKOSOCIALT STÖD

Enskild & grupp coaching

Stöd i rehabiliteringen med anställda som har en långdragen sjukdomsproblematik

Jag erbjuder dig att vara ett stöd i rehabiliteringen med anställda som har en långdragen sjukdomsproblematik. Tillsammans med dig som arbetsgivare läggs en plan upp utifrån problematiken och behoven i din personalgrupp. Därefter arbetar jag med individerna i grupp och individuellt, både med personlig utveckling och för att skapa individuella handlingsplaner.

Coaching för Företag
Arbetsgivarstöd i det psykosociala arbetet

Arbetsgivarstöd i det psykosociala arbetet

Att vara sjuk och borta från jobbet kostar såväl för arbetsgivaren som för den anställde och samhället. Som arbetsgivare har du idag ett stort ansvar, inte minst när det gäller insatser i samband med sjukskrivning. Via samhällsinstanser och företagshälsovård finns kunskap och olika typer av stöd att få, men ibland behövs en annan typ av support i mötet med den enskilda arbetstagaren.
I vissa fall av långtidssjukskrivning och upprepad korttidsfrånvaro kan man behöva titta på den anställdes helhetssituation och ge ett psykosocialt stöd. Som en aktiv arbetsgivare kan du stärka rehabiliteringen genom att ta ett helhetsperspektiv och inte enbart se på arbetssituationen. Här är det nödvändigt med ett närgående samarbete med individen. I detta arbete kan jag hjälpa dig.
Det finns en stor behållning i att man i ett tidigt skede fångar upp personer som mår dåligt för att spara både mänskligt lidande och pengar. Den typ av support som jag erbjuder dig som arbetsgivare är lämpad för de som är långtidssjukskrivna såväl som för personer med upprepad korttidsfrånvaro.

Att vara sjuk påverkar på många sätt

En person som är sjuk under en längre tid drabbas, förutom av den grundläggande orsaken, även andra typer av påfrestningar. Dessa kan göra att hen tappar fotfästet, blir stressad eller känner sig pressad på olika sätt. Att inte kunna acceptera en förändrad hälsosituation med allt vad det innebär, kan också försvåra situationen.
Sjukvården är tungt belastad och kan långt ifrån alltid erbjuda det psykosociala stöd som individen behöver. Förutom den belastning som det innebär för personen själv, kan det även bli betungande för närstående, såväl som för arbetsgivare och kollegor.

Att vara sjuk påverkar på många sätt
Koppla personen till insatser på arbetsplatsen

Koppla personen till insatser på arbetsplatsen

Sjukskrivning utgör en stor risk för att människor ska hamna i utanförskap och att hålla kontakt med arbetsplatsen är viktigt för att stärka individen. Mitt upplägg gör att individen under flera veckors tid regelbundet besöker arbetsplatsen tillsammans med andra. Dessa tillfällen blir en mötesplats där individen får dela sin situation, ta del av andras erfarenheter och kunskaper, bli sedd och bekräftad och samtidigt få bearbeta sig själv och sin situation. Syftet är att dessa tillfällen ska fungera som ett växthus som påverkar personen positivt till ett bättre mående och fungerande. Dessutom är målet att denna period ska fungera som en drivkraft till att återgå i arbete.

Coaching för företag

Jag erbjuder dig som företagare stöd i det psykosociala arbetet med anställda med upprepad korttidsfrånvaro eller långtidssjukskrivning. Dels arbetar jag med de aktuella personerna i grupp och dels i enskilda coachingsessioner med var och en. Nedan kan du läsa mer om upplägget, men detaljplanering görs tillsammans med dig utifrån den aktuella situationen hos er.

Jag erbjuder företaget att jobba med dina anställda, mina klienter, i grupp med 6–12 personer. Har du ett mindre företag så söker vi lösningar för det.
Vid varje grupptillfälle varvas föreläsningar och övningar på olika teman med samtal kring fikabordet. Dessutom får klienten med sig olika redskap för personlig utveckling. Dessa jobbar man med på plats och hemma mellan träffarna.

Förslag på teman är

 • Hitta balans i tillvaron – Vad är viktigt på riktigt?
 • Acceptans – Att släppa taget om det som inte kan förändras
 • Hantera stressen och hitta det som ger energi
 • Ta makt över tankar och känslor och låt inte bitterheten slå rot
 • Självinsikt och självkänsla – om självbild, roller, gränssättning och självsnällhet
 • Att sätta mål och ta sig dit

Dessa grupptillfällen kompletteras med enskilda coachningssamtal. Förutom att följa upp grupptillfällena och de individuella övningarna kartlägger vi individens nusituation. Dessutom går vi igenom vilka behov och önskemål hen har, vilka möjliga vägar det finns för att nå dessa och till slut arbetar vi fram en personlig handlingsplan.

Kontakta mig gärna för mer information och för att presentera dina behov.

KONTAKTA MIG
Coaching för företag
Arbetsgivarstöd i det psykosociala arbetet

Arbetsgivarstöd i det psykosociala arbetet

Att vara sjuk och borta från jobbet kostar såväl för arbetsgivaren som för den anställde och samhället. Som arbetsgivare har du idag ett stort ansvar, inte minst när det gäller insatser i samband med sjukskrivning. Via samhällsinstanser och företagshälsovård finns kunskap och olika typer av stöd att få, men ibland behövs en annan typ av support i mötet med den enskilda arbetstagaren.
I vissa fall av långtidssjukskrivning och upprepad korttidsfrånvaro kan man behöva titta på den anställdes helhetssituation och ge ett psykosocialt stöd. Som en aktiv arbetsgivare kan du stärka rehabiliteringen genom att ta ett helhetsperspektiv och inte enbart se på arbetssituationen. Här är det nödvändigt med ett närgående samarbete med individen. I detta arbete kan jag hjälpa dig.
Det finns en stor behållning i att man i ett tidigt skede fångar upp personer som mår dåligt för att spara både mänskligt lidande och pengar. Den typ av support som jag erbjuder dig som arbetsgivare är lämpad för de som är långtidssjukskrivna såväl som för personer med upprepad korttidsfrånvaro.

Att vara sjuk påverkar på många sätt

Att vara sjuk påverkar på många sätt

En person som är sjuk under en längre tid drabbas, förutom av den grundläggande orsaken, även andra typer av påfrestningar. Dessa kan göra att hen tappar fotfästet, blir stressad eller känner sig pressad på olika sätt. Att inte kunna acceptera en förändrad hälsosituation med allt vad det innebär, kan också försvåra situationen.
Sjukvården är tungt belastad och kan långt ifrån alltid erbjuda det psykosociala stöd som individen behöver. Förutom den belastning som det innebär för personen själv, kan det även bli betungande för närstående, såväl som för arbetsgivare och kollegor.

Koppla personen till insatser på arbetsplatsen

Koppla personen till insatser på arbetsplatsen

Sjukskrivning utgör en stor risk för att människor ska hamna i utanförskap och att hålla kontakt med arbetsplatsen är viktigt för att stärka individen. Mitt upplägg gör att individen under flera veckors tid regelbundet besöker arbetsplatsen tillsammans med andra. Dessa tillfällen blir en mötesplats där individen får dela sin situation, ta del av andras erfarenheter och kunskaper, bli sedd och bekräftad och samtidigt få bearbeta sig själv och sin situation. Syftet är att dessa tillfällen ska fungera som ett växthus som påverkar personen positivt till ett bättre mående och fungerande. Dessutom är målet att denna period ska fungera som en drivkraft till att återgå i arbete.

Coaching för företag

Coaching för företag

Jag erbjuder dig som företagare stöd i det psykosociala arbetet med anställda med upprepad korttidsfrånvaro eller långtidssjukskrivning. Dels arbetar jag med de aktuella personerna i grupp och dels i enskilda coachingsessioner med var och en. Nedan kan du läsa mer om upplägget, men detaljplanering görs tillsammans med dig utifrån den aktuella situationen hos er.

Jag erbjuder företaget att jobba med dina anställda, mina klienter, i grupp med 6–12 personer. Har du ett mindre företag så söker vi lösningar för det.
Vid varje grupptillfälle varvas föreläsningar och övningar på olika teman med samtal kring fikabordet. Dessutom får klienten med sig olika redskap för personlig utveckling. Dessa jobbar man med på plats och hemma mellan träffarna.

Förslag på teman är

 • Hitta balans i tillvaron – Vad är viktigt på riktigt?
 • Acceptans – Att släppa taget om det som inte kan förändras
 • Hantera stressen och hitta det som ger energi
 • Ta makt över tankar och känslor och låt inte bitterheten slå rot
 • Självinsikt och självkänsla – om självbild, roller, gränssättning och självsnällhet
 • Att sätta mål och ta sig dit

Dessa grupptillfällen kompletteras med enskilda coachningssamtal. Förutom att följa upp grupptillfällena och de individuella övningarna kartlägger vi individens nusituation. Dessutom går vi igenom vilka behov och önskemål hen har, vilka möjliga vägar det finns för att nå dessa och till slut arbetar vi fram en personlig handlingsplan.

Kontakta mig gärna för mer information och för att presentera dina behov.

KONTAKTA MIG