REFERENSER

Sagt Om Janett

Det viktigaste med Janetts coachning var att jag upptäckte vad som är riktigt viktigt för mig. Jag tror att jag visste det långt in i medvetandet redan innan, men coachningen hjälpte mig att synliggöra och tydliggöra för mig själv. En av Janetts stora styrkor som coach är nog att det var väldigt lätt att få förtroende för henne. Hon är en mycket god lyssnare och kunde därav ställa vässade frågor som jag upplevde kunde hjälpa mig vidare. Jag skulle absolut vilja rekommendera Janett till andra. Hon lockade fram tankar jag inte riktigt visste att jag hade, och som nu kan bearbetas och göras till handling – stort tack!
Elisabeth

Den coachning jag fick av Janett gav mig ett lugn genom att jag bland annat fick syn på orimligheten att försöka ”leva upp” till de bästa kvalitéerna hos mina förebilder. Coachningen gav mig perspektiv på vad som är viktigt för mig och vad som inte är det. Jag rekommenderar Janett som coach. Hennes styrka är att hon skapar en atmosfär som inbjuder till att man känner sig bekväm.
Tove Askling

Coachingen med Janett har hjälpt mig att inse vad det är som är viktigast för mig och vad jag mest ska fokusera på. Jag rekommenderar Janett som coach till hundra procent! Hon är en klok, pålitlig, kreativ och godhjärtad människa, som genuint önskar hjälpa personer att växa och må bättre.
Tahmineh

Janett närmade sig mig med en ödmjukhet och försiktighet så att jag kände mig trygg och kunde då sätta ord på allt. Hon ställde enkla frågor och lät mig svara i lugn och ro. Hon var avslappnad i sitt sätt, med en lugn och förtroendegivande röst och koncentrerade sig på mig. Jag uppskattade mycket att få egen prattid, att fokus låg bara på mig. Frågorna Janett ställde fick mig att sätta ord på många jobbiga tankar, som bara har funnits som tankar. Sedan att jag fick kanalisera mina tankar och delvis sortera också. Jag fick en insikt att jag befinner mig fortfarande för mycket i gamla tankemönster för att kunna se framåt och formulera ett riktigt mål. Janett är en coach med en snabb inlevelseförmåga som direkt skapar trygghet och förtroende att öppna sig och med hjälp av enkla bra frågor får en att hitta en väg ut ur sitt tankevirrvarr.
Martina Bracht

Janett lyssnar noga och är verkligen intresserad av vad jag säger. Från samtalen med henne har jag framför allt fått en självkänsla genom att jag förstått att jag hittar många svar inom mej själv. Jag tycker att det är lätt att prata med Janett och har rekommenderat henne till andra. Jag tycker att hon är jätteduktig på det hon gör!
Christine

Jag upplevde Janett som lyhörd och att hon försökte lyfta fram det positiva i de alternativ jag såg framför mig på ett sakligt och uppmuntrande sätt. Skillnaden mot kuratorsamtal och samtal med vänner och familj var att det i samtalen med Janett blev mer fokus på vart jag vill komma. Det viktigaste jag upplevde i det, var att leta med blicken efter alternativ. Blir lätt att man fastnar i här-och-nu och att framtiden fastnat i att fortsätta med det man gjort. Jag kan absolut rekommendera Janett som livscoach. Jag tycker hon kunde få en att se nya möjligheter vilket kan hjälpa någon som känner att livet blivit enformigt eller man tappat gnistan.
Magnus Öhrlund

Janett fick mej att inse att det finns olika möjligheter för mig att vidga mina vyer trots min ålder. Hon är lugn, saklig och ställer frågor som gör att man tänker efter och kommer på lite andra tankebanor än de man har haft förut. Genom coachningen kom jag på olika möjligheter om sådant som jag inte tänkt på tidigare. Jag rekommenderar andra att få samma erfarenhet.
Anette Harman

Janetts styrkor som coach är att hon är trovärdig, lyssnande och positiv. Dessutom har hon en bra och klar röst. Det viktigaste som coachningen med Janett har gett mig är andra infallsvinklar på min fråga/undran/problem. Janett är tålmodig och ställer bra frågor som håller igång samtalet. Att få någon annan som ställer frågorna och som ställer helt andra frågor än vad jag själv ställer mig, har varit bra. Jag kan absolut rekommendera henne som coach.
Pia Holgers

Jag rekommenderar Janett som coach. Hon är lugn, trygg, intresserad och lyhörd. Det viktigaste i coachningen var att jag fick sätta ord på mycket tankar.
Linda

REFERENSER

Sagt Om Janett

Det viktigaste med Janetts coachning var att jag upptäckte vad som är riktigt viktigt för mig. Jag tror att jag visste det långt in i medvetandet redan innan, men coachningen hjälpte mig att synliggöra och tydliggöra för mig själv. En av Janetts stora styrkor som coach är nog att det var väldigt lätt att få förtroende för henne. Hon är en mycket god lyssnare och kunde därav ställa vässade frågor som jag upplevde kunde hjälpa mig vidare. Jag skulle absolut vilja rekommendera Janett till andra. Hon lockade fram tankar jag inte riktigt visste att jag hade, och som nu kan bearbetas och göras till handling – stort tack!
Elisabeth

Den coachning jag fick av Janett gav mig ett lugn genom att jag bland annat fick syn på orimligheten att försöka ”leva upp” till de bästa kvalitéerna hos mina förebilder. Coachningen gav mig perspektiv på vad som är viktigt för mig och vad som inte är det. Jag rekommenderar Janett som coach. Hennes styrka är att hon skapar en atmosfär som inbjuder till att man känner sig bekväm.
Tove Askling

Coachingen med Janett har hjälpt mig att inse vad det är som är viktigast för mig och vad jag mest ska fokusera på. Jag rekommenderar Janett som coach till hundra procent! Hon är en klok, pålitlig, kreativ och godhjärtad människa, som genuint önskar hjälpa personer att växa och må bättre.
Tahmineh

Janett närmade sig mig med en ödmjukhet och försiktighet så att jag kände mig trygg och kunde då sätta ord på allt. Hon ställde enkla frågor och lät mig svara i lugn och ro. Hon var avslappnad i sitt sätt, med en lugn och förtroendegivande röst och koncentrerade sig på mig. Jag uppskattade mycket att få egen prattid, att fokus låg bara på mig. Frågorna Janett ställde fick mig att sätta ord på många jobbiga tankar, som bara har funnits som tankar. Sedan att jag fick kanalisera mina tankar och delvis sortera också. Jag fick en insikt att jag befinner mig fortfarande för mycket i gamla tankemönster för att kunna se framåt och formulera ett riktigt mål. Janett är en coach med en snabb inlevelseförmåga som direkt skapar trygghet och förtroende att öppna sig och med hjälp av enkla bra frågor får en att hitta en väg ut ur sitt tankevirrvarr.
Martina Bracht

Janett lyssnar noga och är verkligen intresserad av vad jag säger. Från samtalen med henne har jag framför allt fått en självkänsla genom att jag förstått att jag hittar många svar inom mej själv. Jag tycker att det är lätt att prata med Janett och har rekommenderat henne till andra. Jag tycker att hon är jätteduktig på det hon gör!
Christine

Jag upplevde Janett som lyhörd och att hon försökte lyfta fram det positiva i de alternativ jag såg framför mig på ett sakligt och uppmuntrande sätt. Skillnaden mot kuratorsamtal och samtal med vänner och familj var att det i samtalen med Janett blev mer fokus på vart jag vill komma. Det viktigaste jag upplevde i det, var att leta med blicken efter alternativ. Blir lätt att man fastnar i här-och-nu och att framtiden fastnat i att fortsätta med det man gjort. Jag kan absolut rekommendera Janett som livscoach. Jag tycker hon kunde få en att se nya möjligheter vilket kan hjälpa någon som känner att livet blivit enformigt eller man tappat gnistan.
Magnus Öhrlund

Janett fick mej att inse att det finns olika möjligheter för mig att vidga mina vyer trots min ålder. Hon är lugn, saklig och ställer frågor som gör att man tänker efter och kommer på lite andra tankebanor än de man har haft förut. Genom coachningen kom jag på olika möjligheter om sådant som jag inte tänkt på tidigare. Jag rekommenderar andra att få samma erfarenhet.
Anette Harman

Janetts styrkor som coach är att hon är trovärdig, lyssnande och positiv. Dessutom har hon en bra och klar röst. Det viktigaste som coachningen med Janett har gett mig är andra infallsvinklar på min fråga/undran/problem. Janett är tålmodig och ställer bra frågor som håller igång samtalet. Att få någon annan som ställer frågorna och som ställer helt andra frågor än vad jag själv ställer mig, har varit bra. Jag kan absolut rekommendera henne som coach.
Pia Holgers

Jag rekommenderar Janett som coach. Hon är lugn, trygg, intresserad och lyhörd. Det viktigaste i coachningen var att jag fick sätta ord på mycket tankar.
Linda