ETT SAMSPEL MELLAN TVÅ EXPERTER

Coaching Online

Du kan i lugn och ro vara i den miljö där du känner dig bekväm och trygg

Om du kan svara ja på en eller flera av frågorna, så kan jag hjälpa dig att hitta dina svar. Vi bildar team under processen för att du ska våga lita på din inre röst och befria din potential.

Online Coaching
Coaching ett stöd

Ett samspel mellan två experter

Min utgångspunkt är att du är experten i ditt liv! Du har enorma resurser även om du inte alltid är medveten om dessa. Dessutom både kan och bör du göra dina egna val, därför att du är den som innerst inne vet vad som är bäst för dig i din situation. Du bär på dina svar även om du inte är medveten om dessa.
I en förändringsprocess kan du behöva stöd och det stödet vill jag ge dig. Genom den struktur som coachningen ger, kommer jag att lotsa dig framåt. Du får hjälp att hitta ditt önskade läge, dit som du vill ta dig och att hitta vägar att nå dit. Jag hjälper dig att förankra valen och skapa en fördjupad medvetenhet kring dessa.
Genom vårt samarbete gör du en investering i dig själv. Om du är ärlig mot dig själv och prioriterar förändringsprocessen så kommer du att hitta din riktning och använda dig av din kapacitetför att nå dit. Tillsammans arbetar vi för att du ska ta dig från där du är nu till dit du vill vara.

Coaching

Coaching handlar om att du ska få spegla dig och att du genom mina frågor ska få nya infallsvinklar och nya utgångspunkter att agera ifrån. Under ett coachsamtal på en timme så bestämmer du vad samtalet ska handla om. Fokus ligger på framtiden och därför är det alltså inte frågan om terapi för svåra saker man varit med om tidigare i livet. Mitt jobb är att ställa frågor för att du ska komma fram till dina svar. Det blir ett samspel mellan dig och mig, där syftet är att du ska komma närmare din egen önskan till förändring eller anpassning, vad det än kan gälla.

Coaching spegla dig i mina frågor
Coaching verktyg

Verktyg som hjälper dig att komma vidare

När du köper samtalspaket kan du (beroende på behov och önskemål) få tillgång till olika verktyg i form av PDF-filer som du laddar ner och jobbar med mellan samtalen.
Vilka verktyg som är viktiga för just dig bestämmer vi i samband med våra samtal. Syftet är att dessa redskap ska hjälpa dig att i lugn och ro öka din medvetenhet, hjälpa dig att lyssna till din inre röst och kalibrera din inre kompass för att kunna ta ut riktningen från det utgångsläge som du står i just nu. Målet är att du ska få hjälp att skala av lagren för att bli mer autentisk, komma närmare din kärna och leva ett liv i lätthet.

Att hitta sin kärna

Alla är vi någon längst därinne; någon med förmågor och önskningar. Här inne finns vår kärna; vår röst; vår kompass. Vi föds nakna, men år av erfarenheter, anpassningar och krav läggs som lager på lager av skyddsvästar, vilket gör att vi lätt förlorar kontakten med vår kärna, tappar riktningen och känner oss vilse.
I kärnan finns den som vi är och som försvunnit under alla lager. Men här finns också det som ännu inte blivit synligt, det som ligger slumrande och som fortfarande är oupptäckt. Genom coachningen kan du få hjälp att hitta din kärna. Hitta både i betydelsen att ”återfinna” och ”nyupptäcka”. Här kan du få hjälp att hitta det som du glömt, men också den potential som fortfarande finns gömd i dig. Resurser och förmågor som du kanske inte ens anar att du har. Jag är övertygad om att detta är grunden för att leva sin potential och bli mer av den du är. Detta är förutsättningen för att leva ett mer ansträngningslöst liv, ett liv i lätthet.

Att leva ett lättare liv

Att leva i lätthet gör inte att dina problem, motgångar och besvikelser försvinner. Detta är en del av livet. Lättheten betyder alltså inte frånvaro av svårigheter, snarare en annan prioritering, ett annat perspektiv och ett annat förhållningssätt till det du möter.
Att leva i enlighet med din egen rytm, för att vara medveten om och kunna njuta av mellanrummen, ger återhämtning och glädje. Att leva i förundran och tacksamhet ger glitter i ett alldeles vanligt vardagsliv. Att identifiera och använda sig av sina glädjekällor ger kraft och energi. Att göra medvetna val och sätta gränser utifrån sin personliga kompass, ger meningsfullt och stabilitet.
Allt detta ger barlast åt ditt liv. Det hjälper dig att hålla dig på rätt köl och att återfå balansen. Häri finner du lättheten.

Fakta om online coaching

Jag erbjuder coachning online. Du kan köpa enskilda coachingsessioner eller samtalspaket. Nedan kan du läsa mer om alternativen och priser för de olika sessionerna.

Vi kommer att ha videosamtal via Zoom, så du behöver ha tillgång till en dator, platta eller mobil och en bra internetuppkoppling. Jag skickar dig ett email med en länk strax före samtalet som du klickar på vid överenskommen tid och så ”ses vi”.

Fördelar

  • Du kan vara i en miljö där du känner dig bekväm.
  • Det är tidsbesparande, man behöver inte ta sig till en viss plats.
  • Du kan fysiskt var som helst.
  • Det finns också möjlighet att träffas under resor eller sjukdom.

Enstaka samtal

Ett samtal á 60 minuter
Pris: 890 kr inklusive moms

Samtalspaket

Small
Tre samtal á 60 minuter och verktyg efter önskemål och behov.
Pris: 2403 kr inklusive moms (10 % rabatt)

Medium
Sex samtal á 60 minuter och verktyg efter önskemål och behov.
Pris: 4539 kr inklusive moms (15 % rabatt)

Large
Nio samtal á 60 minuter och verktyg efter önskemål och behov.
Pris: 6408 kr inklusive moms (20 % rabatt)

Avbokning av samtal

Avbokning av samtal görs senast 18 timmar före bokad tid per mejl avbokning@coachjanett.se
Om avbokning sker senare debiteras fullpris.

Betalningsvillkor

Information om betalsätt kommer då du bokat tid.

Vid önskemål om delbetalning vid köp av paket, vänligen kontakta mig.

Tystnadslöfte
Jag ger dig tystnadslöfte, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att andra varken vet att du vänt dig till mig eller vad våra samtal handlar om.

KONTAKTA MIG
Coaching ett stöd

Ett samspel mellan två experter

Min utgångspunkt är att du är experten i ditt liv! Du har enorma resurser även om du inte alltid är medveten om dessa. Dessutom både kan och bör du göra dina egna val, därför att du är den som innerst inne vet vad som är bäst för dig i din situation. Du bär på dina svar även om du inte är medveten om dessa.
I en förändringsprocess kan du behöva stöd och det stödet vill jag ge dig. Genom den struktur som coachningen ger, kommer jag att lotsa dig framåt. Du får hjälp att hitta ditt önskade läge, dit som du vill ta dig och att hitta vägar att nå dit. Jag hjälper dig att förankra valen och skapa en fördjupad medvetenhet kring dessa.
Genom vårt samarbete gör du en investering i dig själv. Om du är ärlig mot dig själv och prioriterar förändringsprocessen så kommer du att hitta din riktning och använda dig av din kapacitetför att nå dit. Tillsammans arbetar vi för att du ska ta dig från där du är nu till dit du vill vara.

Coaching spegla dig i mina frågor

Coaching

Coaching handlar om att du ska få spegla dig och att du genom mina frågor ska få nya infallsvinklar och nya utgångspunkter att agera ifrån. Under ett coachsamtal på en timme så bestämmer du vad samtalet ska handla om. Fokus ligger på framtiden och därför är det alltså inte frågan om terapi för svåra saker man varit med om tidigare i livet. Mitt jobb är att ställa frågor för att du ska komma fram till dina svar. Det blir ett samspel mellan dig och mig, där syftet är att du ska komma närmare din egen önskan till förändring eller anpassning, vad det än kan gälla.

Coaching verktyg

Verktyg som hjälper dig att komma vidare

När du köper samtalspaket kan du (beroende på behov och önskemål) få tillgång till olika verktyg i form av PDF-filer, som du laddar ner och jobbar med mellan samtalen.
Vilka verktyg som är viktiga för just dig bestämmer vi i samband med våra samtal. Syftet är att dessa redskap ska hjälpa dig att i lugn och ro öka din medvetenhet, hjälpa dig att lyssna till din inre röst och kalibrera din inre kompass för att kunna ta ut riktningen från det utgångsläge som du står i just nu. Målet är att du ska få hjälp att skala av lagren för att bli mer autentisk, komma närmare din kärna och leva ett liv i lätthet.

Att hitta sin kärna

Alla är vi någon längst därinne; någon med förmågor och önskningar. Här inne finns vår kärna; vår röst; vår kompass. Vi föds nakna, men år av erfarenheter, anpassningar och krav läggs som lager på lager av skyddsvästar, vilket gör att vi lätt förlorar kontakten med vår kärna, tappar riktningen och känner oss vilse.
I kärnan finns den som vi är och som försvunnit under alla lager. Men här finns också det som ännu inte blivit synligt, det som ligger slumrande och som fortfarande är oupptäckt. Genom coachningen kan du få hjälp att hitta din kärna. Hitta både i betydelsen att ”återfinna” och ”nyupptäcka”. Här kan du få hjälp att hitta det som du glömt, men också den potential som fortfarande finns gömd i dig. Resurser och förmågor som du kanske inte ens anar att du har. Jag är övertygad om att detta är grunden för att leva sin potential och bli mer av den du är. Detta är förutsättningen för att leva ett mer ansträngningslöst liv, ett liv i lätthet.

Att leva ett lättare liv

Att leva i lätthet gör inte att dina problem, motgångar och besvikelser försvinner. Detta är en del av livet. Lättheten betyder alltså inte frånvaro av svårigheter, snarare en annan prioritering, ett annat perspektiv och ett annat förhållningssätt till det du möter.
Att leva i enlighet med din egen rytm, för att vara medveten om och kunna njuta av mellanrummen, ger återhämtning och glädje. Att leva i förundran och tacksamhet ger glitter i ett alldeles vanligt vardagsliv. Att identifiera och använda sig av sina glädjekällor ger kraft och energi. Att göra medvetna val och sätta gränser utifrån sin personliga kompass, ger meningsfullt och stabilitet.
Allt detta ger barlast åt ditt liv. Det hjälper dig att hålla dig på rätt köl och att återfå balansen. Häri finner du lättheten.

Fakta om online coaching

Jag erbjuder coachning online. Du kan köpa enskilda coachingsessioner eller samtalspaket. Nedan kan du läsa mer om alternativen och priser för de olika sessionerna.

Vi kommer att ha videosamtal via Zoom, så du behöver ha tillgång till en dator, platta eller mobil och en bra internetuppkoppling. Jag skickar dig ett email med en länk strax före samtalet som du klickar på vid överenskommen tid och så ”ses vi”.

Fördelar

  • Du kan vara i en miljö där du känner dig bekväm.
  • Det är tidsbesparande, man behöver inte ta sig till en viss plats.
  • Du kan fysiskt var som helst.
  • Det finns också möjlighet att träffas under resor eller sjukdom.

Enstaka samtal

Ett samtal á 60 minuter
Pris: 890 kr inklusive moms

Samtalspaket

Small
Tre samtal á 60 minuter och verktyg efter önskemål och behov.
Pris: 2403 kr inklusive moms (10 % rabatt)

Medium
Sex samtal á 60 minuter och verktyg efter önskemål och behov.
Pris: 4539 kr inklusive moms (15 % rabatt)

Large
Nio samtal á 60 minuter och verktyg efter önskemål och behov.
Pris: 6408 kr inklusive moms (20 % rabatt)

Avbokning av samtal

Avbokning av samtal görs senast 18 timmar före bokad tid per mejl avbokning@coachjanett.se
Om avbokning sker senare debiteras fullpris.

Betalningsvillkor

Information om betalsätt kommer då du bokat tid.

Vid önskemål om delbetalning vid köp av paket, vänligen kontakta mig.

Tystnadslöfte
Jag ger dig tystnadslöfte, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att andra varken vet att du vänt dig till mig eller vad våra samtal handlar om.

KONTAKTA MIG