DIN STORY EN SKATTGÖMMA

Storymetoden

Coaching för dig som vill hitta kraften i din personliga berättelse

Om du svarat ja på någon eller några av dessa frågor och vill göra det genom att gå på upptäcktsfärd i ditt eget liv, då är Storymetoden något för dig.

Storymetoden
Din berättelse är en skattgömma

Din berättelse är en skattgömma

Varje människa har en unik historia; en historia som är värd att berättas och att lyssnas på. I din berättelse finns ledtrådar till din innersta kärna, här utkristalliseras vad som gör dig unik och härifrån utgår din kraft.
Många människor funderar över om det liv man lever är det liv som ”var tänkt”. Kanske har man tappat balansen i livets virvelvind, kanske tvivlar man på om man är på rätt ställe, kanske upptäcker man att man har tappat bort sig själv i ett intensivt liv eller glömt vägen till sina glädjekällor. Svaren på många av frågorna finns oftast närmare än man tror. De går att hitta i den egna berättelsen.
Din personliga story är en skattgömma! Här finns det vi behöver för att hitta din kärna. Jag använder mig av Storymetoden* för att guida dig i ditt berättande, hjälpa dig att tolka din berättelse och att få överblick över dina drivkrafter.

I kärnan finns din barlast

I min vanliga coaching ligger fokus på framtiden, med avstamp i nuläget. Då jag coachar i Storymetoden* står din livsberättelse i fokus. I din tidiga historia finns det vi behöver veta; i de ansträngningslösa stunder du varit med om finns unika ledtrådar till den sanna storyn om dig. Vi startar i den utgångspunkt som din berättelse innebär och synar delar av den väg som du gått. Tillsammans letar vi efter din kärna.
I din berättelse identifierar vi det som är unikt med dig, dina personliga urkrafter, det som är ditt bidrag till världen. Dessutom letar vi upp det som ger kraft och näring åt ditt liv. Att komma nära din kärna ger dig en tyngd; inte en börda utan en barlast som hjälper dig att stå stadigt.
* Storymetoden är en unik metod framtagen av Storycoachen Katrin Sandberg. För dig som är intresserad av att veta mer, så rekommenderar jag varmt Katrins bok ”Hitta din sanna story – upptäck kraften i din egen livsberättelse”. Läs och gå på upptäcktsfärd i din egen story!

I kärnan finns din barlast
Fakta om Storymetoden

Guldkompassen

Guldkompassen är det verktyg som du får med dig när jag storycoachat dig. Den är ett utmärkt verktyg när du står inför att fatta små och stora beslut och du kan du använda den som en guide till hur du på ett väldigt personligt sätt kommunicerar om dig själv. Kunskapen som du får med dig, kan du använda dig av såväl i ditt privatliv som i ditt jobb.
Guldkompassen kommer att kännas självklar, inte alls främmande, eftersom det är kärninformation om dig. Informationen blir inte inaktuell eftersom den grundar sig på den du var redan från början. Däremot kommer du att bli bättre och bättre på att använda dig av detta navigeringsverktyg.
Vi träffas online vid två tillfällen, vardera träffen tar två timmar. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, jag leder sessionerna och arbetar med din kompass mellan träffarna. Under första träffen letar vi ledtrådar i din livsberättelse och under den andra identifierar jag din Guldkompass. Jag hjälper dig också att förstå hur du kan använda dig av dina nya kunskaper, för det är efter våra träffar som ditt arbete börjar.
Guldkompassen är ett redskap för autentiskt självledarskap. Du kan välja att kalibrera dig själv eller tillsammans med mig. Under september till november bjuder jag på ett första kalibreringssamtal när du har fått din Guldkompass.

Jag har utbildats hos och handleds av Storycoachen Katrin Sandberg.

KONTAKTA MIG
Din berättelse är en skattgömma

Din berättelse är en skattgömma

Varje människa har en unik historia; en historia som är värd att berättas och att lyssnas på. I din berättelse finns ledtrådar till din innersta kärna, här utkristalliseras vad som gör dig unik och härifrån utgår din kraft.
Många människor funderar över om det liv man lever är det liv som ”var tänkt”. Kanske har man tappat balansen i livets virvelvind, kanske tvivlar man på om man är på rätt ställe, kanske upptäcker man att man har tappat bort sig själv i ett intensivt liv eller glömt vägen till sina glädjekällor. Svaren på många av frågorna finns oftast närmare än man tror. De går att hitta i den egna berättelsen.
Din personliga story är en skattgömma! Här finns det vi behöver för att hitta din kärna. Jag använder mig av Storymetoden* för att guida dig i ditt berättande, hjälpa dig att tolka din berättelse och att få överblick över dina drivkrafter.

I kärnan finns din barlast

I kärnan finns din barlast

I min vanliga coaching ligger fokus på framtiden, med avstamp i nuläget. Då jag coachar i Storymetoden* står din livsberättelse i fokus. I din tidiga historia finns det vi behöver veta; i de ansträngningslösa stunder du varit med om finns unika ledtrådar till den sanna storyn om dig. Vi startar i den utgångspunkt som din berättelse innebär och synar delar av den väg som du gått. Tillsammans letar vi efter din kärna.
I din berättelse identifierar vi det som är unikt med dig, dina personliga urkrafter, det som är ditt bidrag till världen. Dessutom letar vi upp det som ger kraft och näring åt ditt liv. Att komma nära din kärna ger dig en tyngd; inte en börda utan en barlast som hjälper dig att stå stadigt.
* Storymetoden är en unik metod framtagen av Storycoachen Katrin Sandberg. För dig som är intresserad av att veta mer, så rekommenderar jag varmt Katrins bok ”Hitta din sanna story – upptäck kraften i din egen livsberättelse”. Läs och gå på upptäcktsfärd i din egen story!

Fakta om Storymetoden

Guldkompassen

Guldkompassen är det verktyg som du får med dig när jag storycoachat dig. Den är ett utmärkt verktyg när du står inför att fatta små och stora beslut och du kan du använda den som en guide till hur du på ett väldigt personligt sätt kommunicerar om dig själv. Kunskapen som du får med dig, kan du använda dig av såväl i ditt privatliv som i ditt jobb.
Guldkompassen kommer att kännas självklar, inte alls främmande, eftersom det är kärninformation om dig. Informationen blir inte inaktuell eftersom den grundar sig på den du var redan från början. Däremot kommer du att bli bättre och bättre på att använda dig av detta navigeringsverktyg.
Vi träffas online vid två tillfällen, vardera träffen tar två timmar. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, jag leder sessionerna och arbetar med din kompass mellan träffarna. Under första träffen letar vi ledtrådar i din livsberättelse och under den andra identifierar jag din Guldkompass. Jag hjälper dig också att förstå hur du kan använda dig av dina nya kunskaper, för det är efter våra träffar som ditt arbete börjar.
Guldkompassen är ett redskap för autentiskt självledarskap. Du kan välja att kalibrera dig själv eller tillsammans med mig. Under september till november bjuder jag på ett första kalibreringssamtal när du har fått din Guldkompass.

Jag har utbildats hos och handleds av Storycoachen Katrin Sandberg.

KONTAKTA MIG